آموزش در جهت پرورش ذهن کودکان عزیز نسبت به محیط پیرامونی ، اطلاعات علمی طبقه بندی شده  ، مفاهیم مختلف اجتماعی ، ریاضی ، علوم و تربیتی که در قالب نقاشی توسط کودکان عزیز و مناسب گروه های سنی عرضه می گردد و در پایان هر ماه جهت ارزیابی تقدیم والدین می گردد.

  ‌

اندرزهای نمونه تهران

طراحی ، اجرا و نگارش اندرزهای فرزندان نمونه تهران توسط آقای دکتر پرویز پیران ، جامعه شناس و شهرساز ایرانی که بصورت ماهانه از زبان کودکان به والدین آن ها اندرزهای پرورشی می دهد تا فرزندانی سالم ، فرهیخته به جامعه تحویل دهد.

آموزش زبان

آموزش زبان به سبک نمونه تهران، که پس از آزمونی ۲۰ ساله به روشی منحصر به فرد بدل شده است، این امکان را به نوآموزان عزیز می دهد تا به روشی صحیح زبان انگلیسی را فرا آموزند. 

  ‌

روزنگار

ابداع دفترچه یادداشت برای اولین بار در ایران عزیز برای ارتباط مستمر با والدین به نحوی که مسائل آموزشی و پرورشی با جزئیات روزانه در اختیار والدین قرار گیرد و این دو بال پرورش فرزندان یعنی مهدکودک و خانواده بتوانند با هم اندیشی فرزندانی سالم ، بهروز و توانمند به جامعه تحویل دهند.

  ‌

آموزش های دیگر

• ۴ شعر فارسی و ۴ شعر انگلیسی که در راستای آموزش های فارسی و انگلیسی که هر هفته در دو برنامه زنده ی موسیقی تکرار و تمرین می شود

• آموزش نقاشی توسط مربی مجرب با لیسانس هنر

• Lego Education توسط شرکت Sm_LEGOEducationLogo

• آموزش ارف از سن ۴ سالگی

• سفالگری دوبار در هفته

• کاردستی